ثبت دو شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی در مازندران

ثبت دو شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در دومین جلسه از ششمین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی، «آلاشت» به‌عنوان شهر ملی جاجیم‌بافی، «بهشهر» به‌عنوان شهر ملی گلیچ‌بافی و «درزی کلا» در شهرستان بابل به‌عنوان روستای ملی حصیربافی انتخاب شدند.
عزت‌الله ضرغامی، انتخاب این دو شهر و یک روستا را به‌عنوان شهرهای ملی صنایع‌دستی به مردم مازندران تبریک گفت و افزود: ثبت ملی این شهر و روستاها آغاز ثبت‌های ملی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی با رویکرد تولید دانش‌بنیان و تقویت توجه و تحقق اقتصاد هویت بنیان است.
ضرغامی تاکید کرد: رویکرد جدید ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی حاصل آسیب‌شناسی دقیق و نیازسنجی مبتنی بر واقعیات موجود است.

دو شهر و یک روستای استان مازندران به عنوان شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی به ثبت رسید.

ثبت دو شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی در مازندران

ثبت دو شهر و یک روستای ملی صنایع‌دستی در مازندران


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3716674/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86