ثبت ششمین روز هوای ناسالم در اصفهان / ۱۰ ایستگاه کیفی هوا در وضعیت قرمز و نارنجی است

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان، شهر اصفهان، شاهین‌شهر، قهجاورستان و مبارکه است که دستگاه سنجش کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۱۶۱ در وضعیت (قرمز)، مبارکه با شاخص ۶۷ و شاهین‌شهر با شاخص ۶۰ در وضعیت (زرد) قرار دارد. سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، جی، باغ غدیر و شهرهای کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف‌آباد، دولت‌آباد و سجزی فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، امروز شاخص اصفهان با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/685714/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

جمشید لقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۱۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر اصفهان، امروز شاخص کیفیت هوا با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، آلاینده غالب هوای کلانشهر اصفهان، ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون است.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا براساس میانگین ۲۴ ساعته با شاخص ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است، افزود: بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خیابان زینبیه با شاخص ۱۷۴ در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۸، خرازی با شاخص ۱۲۴ در وضعیت (نارنجی)، پروین با شاخص ۹۵ و رودکی با شاخص ۸۵ در وضعیت (زرد) قرار دارد.

لقایی با اشاره به عوارض بهداشتی و اقدامات احتیاطی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (در شرایط قابل قبول)، خاطرنشان کرد: احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی این آلاینده‌ها است، از این رو افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.