ثبت ملی بیش از ۵۰ مسجد در کشور


قزوین- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت که در این وزارتخانه پرونده ثبت ملی مساجد ایرانی در دست بررسی است و بیش از ۵۰ مسجد انتخاب شده‌ که یکی از آن‌ها مسجد جامع عتیق قزوین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307801/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1