ثبت ملی روستای تاریخی هرابرجان

ثبت ملی روستای تاریخی هرابرجانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به استان یزد به شهرستان مروست سفر کرد و ضمن بازدید از روستا‌های تاریخی ترکان و هرابرجان، دستور داد بافت تاریخی روستای هرابرجان خارج از نوبت ثبت ملی شود.

قدمت خانه کربلایی به دوران قاجار و پهلوی بازمی‌گردد و وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید از آئین‌های سنتی از جمله آئین جنگ و صلح به نام «برسربازی» بازدید کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3906928/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در ادامه سفر به شهرستان مروست از منزل کربلایی رمضان یزدانی، ثبت شده در آثار ملی بازدید کرد.

سید عزت‌الله ضرغامی در سفر به استان یزد از روستا‌های تاریخی ترکان و هرابرجان بازدید کرد.