ثبت ملی عمارت چوگان کرمان به مراحل نهایی رسید


کرمان – ایرنا – مسئولان هیات چوگان کرمان تلاش کرده‌اند عمارتی برجامانده از اصطبلی قدیمی یا باشگاه سوارکاری مربوط به دوران معاصر را که از آن به عنوان عمارت چوگان یاد می‌کنند با همکاری میراث فرهنگی به مرحله ثبت ملی برسانند تا کاربری‌های مختلفی نیز از آن برای مردم فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961852/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF