ثبت ملی یک اثر تاریخی شهرستان سرخه

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: عمارت سرای مادر در شهر سرخه، اثر تاریخی تازه ثبت‌شده شهرستان سرخه در فهرست میراث ملی غیرمنقول است.

 مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه از ثبت یک اثر تاریخی این شهرستان در فهرست میراث ملی غیرمنقول ایران خبر داد.

  با ثبت این اثر تاریخی از شهرستان سرخه، تعداد آثار تاریخی ثبت‌شده این شهرستان، به ۵۴ اثر افزایش یافت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4161166/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87

ثبت  ملی یک اثر تاریخی شهرستان سرخه *
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عربی گفت: با برگزاری جلسه ثبت آثار کشور   و پس از بررسی‌های انجام شده، یک اثر غیرمنقول تاریخی شهرستان سرخه در فهرست میراث ملی غیرمنقول ایران به ثبت رسید.