ثبت ملی ۵ تابلوی نقاشی در شیراز

مدیرکل فرهنگی معاونت امور زائرین و گردشگری استانداری فارس از ثبت ۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی شهر شیراز (تابلو نقاشی) در فهرست آثار ملی خبر داد.

ثبت ملی ۵ تابلوی نقاشی در شیرازبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمجتبی علوی اردکانی مدیرکل فرهنگی معاونت امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: این آثار همگی در موزه پارس شیراز قرار دارد و براساس قانون تحت حفاظت و نظارت میراث فرهنگی این استان قرار خواهد گرفت.

او افزود: این آثار شامل تابلوی نقاشی مجلس فروش حضرت یوسف، تابلو مجلس شورای کریمخان زند، تابلو نقاشی جنگ چالدران، تابلو نقاشی شیخ صنعان و دختر ترسا و تابلوی نقاشی دیدار یوسف و زلیخا است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3890986/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2