جامعه در حوزه میراث خام است/ باستان‌شناسان از کاوش‌ها فیلم بگیرند


قزوین- ایرنا- رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه جامعه ما در حوزه میراث خام است، گفت: در حوزه فیلم باستان‌شناسی ضعیف هستیم و باستان‌شناسان باید از کاوش‌های خود فیلم مستند ارائه کنند تا آگاهی مردم را بالا ببریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308012/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF