جام جهانی قطر در شبکه فراتر


بازی‌های جام جهانی فوتبال با کیفیت صدا و تصویر بالا از شبکه فراتر پخش می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641657/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1