جریمه‌های در نظر گرفته شده برای قاچاق زغال بازدارنده است

وی افزود: جذب همیاران طبیعت یکی دیگر از عواملی است که در کاهش قاچاق چوب تأثیرات بسیار زیادی داشته در حقیقت مردم محلی حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع یافتند؛ همکاری بسیار خوبی میان جامعه محلی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری شکل گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشفیات زغال افزایش داشته است، زیرا برخی افراد چوب‌های موجود در منازل و یا ساختمان‌های چوبی خود را به زغال تبدیل کرده بودند البته در طبیعت و جنگل‌های استان کوره زغال وجود ندارد و زغال‌های کشف شده نیز در منازل روستایی تولید شده بودند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، صادق محمدی امروز _چهارشنبه بیست و پنجم آبان‌ماه_ در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کشف چوب قاچاق در استان به علت پیشگیری و حضور مأموران محافظ منابع طبیعی در عرصه‌های جنگلی کاهش داشته است.

محمدی با تاکید بر تأثیر پیشگیری کیفری بر کاهش قاچاق چوب و زغال، عنوان کرد: بر اساس قانون جدید مقابله با قاچاق محصولات منابع طبیعی جریمه‌های این حوزه افزایش یافت و درنتیجه بازدارنده شده است؛ در کشف زغال فرد متخلف توسط تعزیرات به ازای هر کیلوگرم زغال ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود در خصوص کشف چوب بلوط نیز به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کیلوگرم چوب در بازار حداکثر قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان دارد هر کیلوگرم از مرغوب‌ترین نوع زغال درخت بلوط نیز قیمتی حدود ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان دارد، اما اگر محموله زغال کشف شود ضمن توقیف آن، فرد متخلف نیز به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود، به همین دلیل گفته می‌شود جریمه‌های در نظر گرفته شده بازدارنده هستند.


منبع: https://www.imna.ir/news/619772/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA