جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان | خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره تا اول اسفند دایر است. در این جشنواره دانشجویانی که به زودی معلم خواهند شد به معرفی صنایع دستی و میراث ناملموس استان خود می‌پردازند. در این جشنواره چند کشور خارجی هم غرفه دارند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3761608/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86