جشنواره بین‌المللی شعر مقاومت در سوریه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- همزمان با سالگرد شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، جشنواره بین‌المللی شعر مقاومت با عنوان (قافیه‌های پیروزی) و با شعار (مقاومت رویکردی انسان دوستانه و عزتمند) برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297677/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF