جشنواره فجر امسال پربارتر از سال قبل برگزار خواهد شد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در حاشیه هیأت دولت درباره فضای چهل و یکمین جشنواره فجر گفت: تاکنون ۷۵ فیلم به جشنواره امسال رسیده و بررسی آن‌ها در حال انجام است؛ تعداد فیلم‌ها هم از سال گذشته بیشتر است و تعداد افرادی که دخالت دارند نیز خیلی بیشتر از سال قبل است. فضای جشنواره فیلم و تئاتر فجر که اکنون بیش از هزار اثر به آن‌ها رسیده، خیلی خوب است.
جشنواره‌های فرهنگی شعر و کتاب سال جمهوری اسلامی و جشنواره جلال نیز، هم دبیران‌شان مشخص و هم آثارشان ارسال شده است که حدود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد آثار را نسبت به سال گذشته تجربه کردیم.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1051714/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF