جشنواره ملی در دامغان با «گل‌غلتانِ» ۱۵۰ نوزاد پایان یافت


سمنان- ایرنا- چهاردهمین جشنواره ملی «گل‌غلتان» ایران در شهر امیریه دامغان در استان سمنان عصر جمعه در حالی به کار خود پایان داد که در روز آخر، اجرای آیین گل‌غلتان برای بیش از ۱۵٠ نوزاد اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102417/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D8%BA%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA