جشنواره کوچ عشایر، درآمدی بر رویداد اردبیل ۲۰۲۳


اردبیل – ایرنا – رویداد اردبیل ۲۰۲۳، این شهر را در سال میلادی جاری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان اکو معرفی می‌کند و برگزاری جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر از ششم تا هشتم اردیبهشت ماه در جعفرآباد مغان به منزله سرآغاز آن رویداد، نگاه‌ها را متوجه اهمیت و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی آن خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083673/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3