«جن‌گیر پاپ» باز می‌گردد


استودیوی فیلمسازی سونی قرار است دنباله «جن‌گیر پاپ» را نیز بسازد.


منبع: https://ana.press/fa/news/843962/%D8%AC%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF