حضور بیش از بیست و یک میلیون نفر در اربعین امسال

معجزه بیست و یک میلیون نفری حضور در اربعین

 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1033262/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه جهانی الکفیل، سالانه آماری از ورود زائرین اربعینی به کربلا به دست می‌آید که در آخرین رویداد نشان از افزایش هرساله افرادی دارد که به قصد زیارت به این شهر سفر می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۵ که جمعیت ۱۱/۲ میلیون نفر بوده‌است تا سال ۱۴۰۱ که این جمعیت به ۲۱/۱ میلیون نفر رسیده و رشد جمعیت حاضر در اربعین دو برابر شده‌است. 

معجزه بیست و یک میلیون نفری حضور در اربعین