حضور پررنگ صنایع دستی در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امسال برای نخستین بار در این نمایشگاه سالنی با عنوان «فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری» برای معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری و صنایع دستی ایران اختصاص پیدا کرد.
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی و صنعت گردشگری، معرفی ظرفیت های هتلداری کشور برای ارائه خدمات به گردشگران، برگزاری کارگاه صنایع دستی و ارائه اقلام تبلیغاتی از ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری ایران به زبان های مختلف از جمله برنامه های وزارت میراث فرهنگی در این نمایشگاه بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3847051/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86