حضور ۲۵۰ هنرمند در جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران‌ زمین
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان گفت: ۲۵۰ هنرمند صنایع‌دستی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام شرکت می‌کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057130/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86