حفظ محیط زیست برای بیش از ۷۵ درصد از مخاطبان ایرنا اهمیت دارد


تهران- ایرنا- بر اساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی آنلاین ایرنا، بیش از ۷۵ درصد از مخاطبان ایرنا که به سفر نوروزی رفته‌اند، می‌گویند حفظ محیط زیست برای آن‌ها اهمیت دارد و در مقابل، ۲۴.۲ درصد از مشارکت‌کنندگان این افکارسنجی پاسخ دادند در جریان سفر نوروزی به حفظ محیط زیست اهمیت چندانی نمی‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073138/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF