حمایت کارگروه مد و لباس از بازآفرینی لباس اقوام ایرانی

وی گفت: به عنوان مثال فرض کنید ما سوزن دوزی را در آستین لباس دانش آموزان بیاوریم که این موضوع ۵۰۰ هزار تومان قیمت فرم لباس را افزایش می‌دهد که شاید تأمین آن در توان برخی خانواده‌ها نباشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه در مورد مهاجرت در فضای مجازی باید گام به گام و با اقناع سازی جوانان و نوجوانان پیش برویم، ادامه داد: تروریسم رباتیک و ناامن سازی از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی شرایط فعلی را برای ما به وجود آورد.

دبیر شورای فرهنگی عمومی ادامه داد: این ظرفیت‌ها اقتضا می‌کند که در حوزه تولید و ایجاد کارخانه پوشاک اسلامی و به طور مشخص چادر به عنوان پوشاک فرهنگی زنان این خطه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: البته بخش عمده ماجرا به سرمایه گذاران خراسان برمی‌گردد که البته تمایل بر این کار دارند.

امامی بیان کرد: البته در فرم مدارس باید این موضوع را بپذیریم که باید حدی از تناسب و همگونی و ارزان تمام شده را باید داشته باشیم.

* حمایت از باز آفرینی لباس اقوام مختلف

امامی افزود: ما منتظر بررسی و ثبت روزی در تقویم کشور به عنوان روز زعفران هستیم که با همکاری فعالان این بخش توجهات ملی را به این استان جذب کند و موجب بهره مندی بیشتر از این محصول استراتژیک است.

* سیاست دولت بر صنعت نساجی و کارخانه‌های چادر مشکی است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار کرد: به زودی در کارگروه مد و لباس استفاده از پوشاک اقوام مختلف ایرانی در فرم مدارس برای سال آینده به بحث خواهیم گذاشت.

وی یادآور شد: یکی از سیاست‌های ما بر این است که در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های مد و لباس شرایط ویژه‌ای برای معرفی رودوزی‌ها و پارچه‌های اصیل ایرانی در نظر بگیریم و افراد فعال در این عرصه بتوانند بدون هزینه در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1038746/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

امامی در زمینه فضای مجازی اظهار کرد: یک موضوع مهم در جنگ فضای مجازی و آوردگاه شبکه‌های اجتماعی توان تولید و تأمین محتوا است که ما در یک عدم تناسب تولید محتوا به سر می‌بریم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه گردشگری خراسان جنوبی باید منطبق با تقویم رویداد‌های استان شود، گفت: این رویداد‌ها به عنوان یک محرک گردشگران را به سمت این روستا‌های زیبا و ابنیه و بازار‌های اصیل جذب خواهد کرد.

* اشاره‌ای به نقض‌های ما در فضای مجازی

وی در مورد استفاده دانش آموزان و کارکنان از پوشش‌های سنتی و محلی اظهار کرد: نظر قاطع کارگروه مد و لباس بر بازآفرینی لباس اقوام مختلف و نماد‌های پوشاک اقوام است و این برگ برنده نظام فرهنگی- هنری ما محسوب می‌شود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «سید مجید امامی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی اظهار داشت: برای تولید و فروش پوشاک اسلامی ظرفیت‌های بسیار خوبی در منطقه ویژه و بازار استان و همچنین تجار و بازار جنوب افغانستان و همچنین استان‌های همسایه وجود دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر ترویج لباس سنتی و لباس اقوام مخالف در رسانه ملی ادامه‌داد: همه تصور می‌کنند که نظر کارگروه مد و لباس و تصمیم گیری دولت بر مخالف لباس سنتی است، ولی رسانه‌ها با صدای بلند بگویند که سیاست ما حمایت از لباس سنتی و لباس اقوام مختلف ایرانی است.

امامی با اشاره به برخی ویژگی‌های پارچه‌های سنتی خراسان جنوبی یادآور شد: تولید پارچه‌های خراسان جنوبی با بهره گیری از الیاف طبیعی می‌تواند یک اقتصاد خانگی را سامان دهد و به واسطه طبیعی بودن در سلامت نیز نقش آفرین است.

وی با اشاره به در بستر انتقال پیام نیز به واسطه کم کاری سیستم فناوری اطلاعات و عدم سرمایه گذاری‌های به جای دولتی نقص داریم، بیان کرد: آنچه در شرایط فعلی وجود دارد، به نظر می‌رسد یک وضعیت موقت است.

امامی با تأکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از نساجی و به ویژه کارخانه‌های چادر مشکی است، گفت: این حمایت تا زمانی که نیاز کشور به صورت کامل تأمین شود ادامه خواهد داشت.