خاطرات خانم دکتر لبنانی از ایام انقلاب ایران

خاطرات خانم دکتر لبنانی از ایام انقلاب ایران


منبع: https://snn.ir/fa/news/1050135/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

دکتر دلال عباس با همسرش در آن ایام از بمباران جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی به ایران آمده بود. در تهران یکبار در پارکی همسر یک مسئول اسراییلی کنار وی می نشیند و خانم دکتر با وی حرف نمی زند. می گوید از اینکه روح شهدایی که اقوام او کشته اند من را در حال صحبت با وی ببینند به خود لرزیدم. این کتاب با مقدمه ای از دکتر محمدحسین بَزّی توسط دارالامیر در لبنان منتشر شده و در نمایشگاه کتاب بیروت رونمایی شد.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه مستقل اطلاع رسانی مسائل لبنان دلال عباس در این کتاب خاطرات خود از ایران خصوصا ایام انقلاب را نوشته است. او که شعارهای انقلاب را به خاطر دارد، برخی اعلامیه های آن زمان را هم نگه داشته است.