خسارت به محیط زیست ناشی از ترک فعل مدیران قابل اغماض نیست

به گزارش ایمنا، سیدهاشم میرحسینی در نشستی که با حضور رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود برگزار شد، گفت: پرونده مرگ‌ومیر بیش از ۱۰۰ باکلان روی میز دادستانی قرار گرفته و با متخلفان و مقصران برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: محیط زیست و حیات وحش متعلق به همه مردم است و احیای آن از حیث پیشگیری از تضییع حق، در زمره وظایف مدعی‌العموم قرار دارد.

منبع: مهر


منبع: https://www.imna.ir/news/625519/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

میرحسینی افزود: چنانچه ورود خسارت به محیط زیست و حیات وحش ناشی از ترک فعل مدیران باشد، قابل اغماض نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به ممنوعیت خریدوفروش حیوانات وحشی، افزود: این رفتار جرم محسوب می‌شود و به محض اطلاع، کشف و ارسال گزارش به مراجع قضائی، مرتکبان تحت پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت.