خشکی زاینده‌رود و کم‌آبی از عوامل تشدید آلودگی هوا

شیشه فروش افزود: در تصویب‌نامه قانون هوای پاک آمده است که محیط زیست به عنوان دبیرخانه این قانون در استان‌ها موظف به پیگیری و اجرای تکالیف است، وظایف و تکالیف تمام دستگاه‌ها در بخش کاهش انتشار آلاینده‌ها در قانون هوای پاک درج شده است و نظارت بر آن توسط محیط زیست باید انجام شود.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته پیگیری‌های فراوانی در راستای آلودگی هوای اصفهان انجام شده است، به عنوان مثال دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی و محیط زیست مطالعاتی در زمینه سهم‌بندی و وضعیت انتشار و منابع انتشار آلاینده‌ها به طور مشخص ارائه کردند.

درج تکالیف دستگاه‌ها جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها

وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته مطالعاتی انجام شده و نتایج این مطالعات در اختیار محیط زیست قرار گرفته است، در سنوات مختلف به ویژه در شش ماه نخست سال جاری جلسات متعددی در این راستا تشکیل شده است، همچنین مطالعه‌ای توسط هواشناسی انجام شده که تکمیل‌کننده مطالعات قبلی است و به طور دقیق سهم‌بندی انتشار آلاینده‌ها را مشخص کرده است و کمک می‌کند تا نتایج مطالعات و اقدامات دستگاه‌ها شتاب گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: نیمه دوم سال به طور معمول شرایط خاص اصفهان از نظر جغرافیایی، وجود صنایع اطراف و خودروها و نیروگاه این استعداد را به وجود می‌آورد که آلودگی‌های ناشی از خودروها و صنایع ایجاد و منجر به افزایش آلودگی هوا در شهر اصفهان و شهرهای اطراف شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: کم آبی، خشکی رودخانه زاینده رود و وجود کانون‌های گردوغبار شرایط آلودگی هوا را تشدید می‌کند، از این رو در راستای آلودگی هوا و جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها به طور مرتب جلساتی تشکیل می‌شود تا بتوانیم آلودگی هوا را کنترل کنیم..


منبع: https://www.imna.ir/news/621158/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7

وی با بیان اینکه به دلیل خشکی رودخانه زاینده رود، کانون‌های گردوغبار افزایش یافته است، ادامه داد: علت آلودگی هوا در نیمه نخست سال جاری، کانون‌های گرد و غبار، باران و رطوبت بوده و وزش باد نیز سبب تشدید این شرایط شده است، زیرا زمانی که باد می‌وزد، شاهد خیزش کانون‌های گردوغبار هستیم.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص آلودگی هوای اصفهان، اظهار کرد: در سال جاری دو سامانه جوی، باعث بارش در سطح استان اصفهان شد. همچنین پیش‌بینی شده بود آلودگی هوای اصفهان در شش ماه نخست سال جاری ناشی از گردوغبار و کم‌آبی است.