خواهرزاده مدیرمسئول روزنامه کیهان، مدیر کاخ سعدآباد شد

این مجموعه در دوره قاجار سکونتگاه تابستانی شاهان قاجار بود؛ در دوره پهلوی کاخ ها و ساختمان های متعددی به آن افزوده شد و اکنون بالغ بر ۱۸ کاخ در ابعاد مختلف در این مجموعه وجود دارد که هر یک از این ساختمان‌ها محل سکونت یکی از افراد رژیم پهلوی بوده‌است.

۲۳۳۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1775700/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

خواهرزاده مدیرمسئول روزنامه کیهان، مدیر کاخ سعدآباد شد

علی دارابی در حکمی سیدحسین علوی را به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد معرفی کرد. پیش از این، وحید رحمتی این سمت را بر عهده داشت.

مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد مجموعه‌ای ۱۱۰ هکتاری در شمال شهر تهران است که قدمت آن به دوره قاجار باز می گردد و شامل چند هکتار جنگل طبیعی، به همراه چندین کاخ، عمارت، موزه و ساختمان‌های متعدد، قنات‌ها، باغ‌ها، گلخانه‌ها و خیابان است. این مجموعه در ناحیه شمیران، در مجاورت دربند و در دامنه رشته‌کوه البرز ساخته شده‌است.

علوی مدتی را به عنوان مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت داشته است، مراسم معارفه علوی در هفته آینده برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری « چند ثانیه » خواهرزاده حسین شریعتمداری، مدیر کاخ سعدآباد شد. این پایگاه خبری نوشت: «سیدحسین علوی، مدیر سابق صراط نیوز و خبرگزاری بسیج، مدیر جدید مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد شد. وی خواهرزاده حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است.»