خوی لرزید – ایمنابه گزارش ایمنا، به نقل از مؤسسه لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، زمین لرزه خوی در مناطقی از استان آذربایجان غربی به ویژه شهر ارومیه حس شد.

طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۷ دقیقه روز پنجشنبه در عمق ۱۶ کیلومتری اتفاق افتاد.

مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۹۶ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۴۴ درجه گزارش شده است.


منبع: https://www.imna.ir/news/648343/%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF