دارابی: از هوش مصنوعی در روایت‌گری میراث‌فرهنگی استفاده شود


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: باید از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در موضوعات مختلف حوزه میراث‌فرهنگی به ویژه برای روایتگری این حوزه استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151237/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF