«داستان واکسن» به کتابفروشی‌ها رسید / نخستین روایت مستند از تولید واکسن برکت

این کتاب یک مستندنگاری از مراحل تولید واکسن «کوو ایران برکت» است که ایران را به یکی از معدود کشور‌های دارای فناوری تولید واکسن کرونا در جهان تبدیل کرد. «داستان واکسن» در ۱۲۴ صفحه روایتی مستند از تولید این واکسن را در هشت فصل به مخاطب ارائه می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
“جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸. جمعی از مسئولین ستاد اجرایی فرمان امام برای چندمین بار در بیست و چند روز گذشته جلسه‌ای اضطراری تشکیل داده‌اند. دستور جلسه روشن است: “برنامه‌ریزی برای پروژه‌های مهم ستاد در روند مبارزه با بحرانی که روز به روز شدت می‌گرفت. “
ایده تولید واکسن کرونا اولین بار در همین جلسه مطرح می‌شود. تنها راه مهار بحران، ایمن شدن اکثریت مردم در برابر کروناویروس است و این ایمنی فقط از مسیر تولید واکسن می‌گذرد. ستاد اجرایی فرمان امام تصمیم گرفته تمام ظرفیت پزشکی و درمانی‌اش را پای کار بیاورد تا واکسن کرونا بسازد. آیا موفق می‌شود؟ “

«داستان واکسن» به کتابفروشی‌ها رسید / نخستین روایت مستند از تولید واکسن برکت

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی کتابستان همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، کتاب «داستان واکسن» منتشر شد.

«داستان واکسن» به کتابفروشی‌ها رسید / نخستین روایت مستند از تولید واکسن برکت


منبع: https://snn.ir/fa/news/1111292/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

کتاب «داستان واکسن» به قلم فردین آریش و محمدصالح سلطانی در انتشارات کتابستان منتشر شده و با قیمت ۸۰ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.