دبیرخانه‌ای برای شهرهای ملی صنایع دستی کرمان


کرمان – ایرنا – ۱۴ ماه پس از انتخاب پنج شهر ملی صنایع دستی در کرمان، حالا در هفته صنایع دستی، دبیرخانه این شهرهای ملی آماده راه‌اندازی شده است تا نویدبخش توسعه بیش از پیش این ظرفیت کم نظیر دیار کریمان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132979/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86