دبیر دومین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای میراث فرهنگی منصوب شد


تهران- ایرنا- طی حکمی از سوی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، علیرضا تابش به عنوان دبیر دومین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای میراث فرهنگی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146375/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8