درآمد ۶.۲ میلیارد دلاری ایران از محل جذب گردشگر


تبریز – ایرنا – معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار از جذب گردشگر ورودی درآمد کسب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168907/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B6-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1