دریاچه شورابیل اردبیل یخ بست


اردبیل- ایرنا- دریاچه گردشگری شورابیل واقع در ضلع جنوبی شهر اردبیل به علت بارش سنگین برف و برودت هوا یخ بست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998230/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B3%D8%AA