در امان ماندن بنا‌های تاریخی کهگیلویه و بویراحمد از برف

در امان ماندن بنا‌های تاریخی کهگیلویه و بویراحمد از برفبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون میراث‌فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارشناسان این سازمان، پس از بارش برف سنگین اخیر، بنا‌های تاریخی استان را به صورت میدانی بازدید و پایش کرده اند.
رحیم دادی‌نژاد افزود: تاکنون ۲۷۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و از این تعداد ۷۸۰ اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
او گفت: همچنین تاکنون ۲۵ اثر میراث‌فرهنگی ملموس شامل آثار منقول (اشیاء) و طبیعی به همراه ۷۰ اثر میراث‌فرهنگی ناملموس از کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3719707/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%81