در جست و جوی «جادوگر»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، آنچه در گذشته شاهد بودیم، علی کریمی سواد کافی برای تشخیص و تمایز بین احادیث امام علی (ع) و کوروش کبیر را هم نداشته و مشخص است که اظهارات جدید سیاسی او با دست های پشت پرده ای همراه است.

 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1038006/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1