دستگیری حفاران غیرمجاز درمحوطه تاریخی دم دم ارومیه


فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اعلام کرد: هفت حفار غیرمجاز قلعه تاریخی دم دم ارومیه دستگیر شده اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4062765/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87