دستگیری قاچاقچیان اموال فرهنگی در رودسر


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از دستگیری ۵۱ نفر از قاچاقچیان اموال فرهنگی در ۸ ماه گذشته در رودسر خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4064133/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1