دمای قصرشیرین به ۴۰ درجه رسید

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه افزود: طی فردا حداکثر دمای هوا در قصرشیرین با اندکی کاهش به ۳۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما در روزهای دوشنبه و سه شنبه دمای هوا با مقداری افزایش به ۴۱ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوای امروز قصرشیرین در گرم‌ترین ساعت به ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و مرز خسروی نیز دمایی مشابه قصرشیرین خواهد داشت.

به گزارش ایمنا به نقل از هواشناسی کرمانشاه، علی محمد زورآوند با بیان اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی تغییرات چندانی را در وضعیت دمای نقاط مختلف استان نشان نمی‌دهد، اظهار کرد: در منطقه قصرشیرین و مرز خسروی که اکنون با حضور زوار مواجهیم، تغییر دما طی روزهای آتی چندان محسوس نخواهد بود.

طی روزهای اخیر به دلیل گرمای هوا در قصرشیرین و مرز خسروی و با توجه به ازدحام زوار، تعدادی از زائران دچار گرمازدگی شدند.


منبع: https://www.imna.ir/news/603920/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

زورآوند تاکید کرد: طی روزهای آتی پدیده جوی خاص دیگری برای استان و این منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.