دهیاران چهار شهرستان بوشهر اقتصاد گردشگری را فراگرفتند


بوشهر – ایرنا – مدیرکل امور روستایی استانداری بوشهر گفت: دهیاران شهرستان‌های کنگان، دیر، دشتی و دشتستان در قالب یک دوره آموزشی تخصصی، با اقتصاد گردشگری آشنا شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109637/%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF