دولت، دستورالعمل داد/ اعلام نوع پوشش اجباری زنان در تاجیکستانبه گزارش رسانه‌های تاجیکستان، وزارت فرهنگ این کشور در دستورالعمل صادره اعلام کرد که زنان و دختران مجاز به پوشیدن این لباس‌ها در بیرون از خانه نیستند: شلوار تنگ، دامن کوتاه، هر لباسی که شبیه جامه خواب باشد و لباس‌های نازک بدن‌نما.

از این به بعد، پوشیدن تاپ و به پا کردن دمپایی در کوی و خیابان‌های تاجیکستان نیز مجاز نیست.

دولت تاجیکستان در دستور تاکید بر حفظ و پوشیدن لباس‌های سنتی دارد.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1743306/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86