دولت ژاپن استعفا کرد – ایرنا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «کیودو»، «فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن با توجه به کاهش محبوبیت دولتش به پاره‌ای اصلاحات و تغییرات در اعضای کابینه و افراد اجرایی حزبش  تن داد و با درنظر گرفتن ترور «شینزو آبه» نخست وزیر سابق هرگونه ارتباط دولت  با گروه‌های مذهبی را قطع کرد.

ژاپن با معضل‌های اقتصادی پس از دوران همه گیری ویروس کرونا مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849087/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

باوجود این وی «هیروکازو ماتسونو » را که رئیس کابینه،«یوشیماسا هایاشی» وزیرامورخارجه و «شونیچی سوزوکی» وزیر دارایی را در سمت‌هایشان ابقا کرد. 

نخست وزیر ژاپن ابراز امیدواری کرد تغییر نفرات که برخی از آنها از چهره‌های معروف بودند منجر به ایجاد دولتی باثبات برای درازمدت شود و دربرابر آنچه وی “بزرگترین چالش پس از دوران جنگ ” نامیده از همه گیری ویروس کرونا تا جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان مقاومت کند.