دیوارنگارۀ «و فتح قريب» روی دیوار حائل با فلسطین اشغالی نقش بست

همزمان با روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با روز جهانی قدس دیوارنگارۀ “و فتح قريب” روی دیوار حائل با فلسطین اشغالی نقش بست.

همزمان با روز جهانی قدس دیوارنگارۀ “و فتح قريب” روی دیوار حائل با فلسطین اشغالی نقش بست.

خانم ولاء محمد از مصر، رضا قصير از لبنان، علی جروان از فلسطین، فادي الفرج از سوریه، سمیر بعداش از الجزائر و مسعود نجابتی از ایران دیوارنگارۀ «و فتح قریب» را طی ۴۸ساعت  در جنوب لبنان پشت دیوار حائل بین فلسطین اشغالی و لبنان ترسیم کردند.این رویداد جمعی به همت حوزۀ هنری انقلاب اسلامی و با یاری جمعیت هنری رسالات انجام شد.

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/841729/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%88-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA