دیوارکشی برای حفاظت است/ تخریبی در بافت تاریخی شیراز رخ نداده است


شیراز – ایرنا – سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در واکنش به شایعه تخریب یک خانه در بافت تاریخی شیراز، گفت: هیچگونه تخریبی انجام نشده و دیوارکشی برای حفاظت از این واحد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126253/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87