رئیس بنیاد ایران‌شناسی: معرفی چهره‌های علمی و فرهنگی از سرگرفته می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس بنیاد ایران‌شناسی با بیان اینکه معرفی چهره های علمی و فرهنگی ایران چندین سال است که متوقف شده است، گفت: بر همین اساس بنا داریم تا بار دیگر این امر مهم از سر گرفته و شاهد احیای دوباره آن باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019981/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87