رئیس سازمان جهانی گردشگری به تهران می‌آید


تهران- ایرنا- مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: زوراب پولولیکاشویلی رئیس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) برای حضور در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته تهران به ایران سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312941/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF