راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری برای نجات گونه‌های در معرض خطر

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: به دانشگاه‌ها و وزارت علوم پیشنهاد کردیم که دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حیات وحش به گونه‌های خاص را داشته باشیم، چراکه می‌طلبد برای نجات گونه‌های در معرض خطر این اتفاق در کشور رخ دهد.

منبع: میزان


منبع: https://www.imna.ir/news/666167/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

وی با اشاره به اینکه در بُعد دامپزشکی حیات وحش خلع جدی علمی داریم، افزود: از کارشناسان حیات وحش، مجموعه دامپزشکی کشور و حتی دامپزشکان خارج از کشور استفاده کردیم، در حالی که حتی در رابطه با بارداری حیوان اختلاف نظرهای فراوانی وجود داشت.

به گزارش ایمنا، علی سلاجقه در خصوص برنامه‌های سازمان حفاظت از محیط زیست برای بارداری ایران و پیشگیری از اتفاقاتی که سال گذشته برای توله‌های این یوزپلنگ رخ داد، اظهار کرد: دو یوز که نمونه ناقص از حیات وحش کشور بودند و از قاچاقچیان گرفته شده بودند را داشتیم که بنیه‌ای ضعیف داشتند و از توان مناسب برخوردار نبودند، این حیوانات در یک فرایند عالمانه قرار گرفتند و حتی به مرحله بارداری نیز رسیدند، اما هر سه توله یوزش آن‌ها تلف شدند.