راهکار افزایش روزهای سالم و پاک در کلانشهرها چیست؟

وی درباره تصمیمات کارگروه آلودگی هوا براساس وضعیت بسیار ناسالم ایستگاه‌های سنجش کیفی، اظهار کرد: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح کنترل انتقال و بازیافت بخارات بنزین در جایگاه‌ها و انبارها و نیز مباحث پایش نشت بخارات بنزین خودروها می‌توانیم آلایندگی‌های اولیه را نظارت کنیم و این میزان از آلایندگی‌ها را کاهش دهیم.

داریوش گل‌علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، منابع متحرک آلایندگی‌ها را شامل موتورسیکلت، خودروهای سواری و دیزلی دانست و اظهار کرد: براساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون شاخص آلودگی در هوا، نقش آلایندگی‌های خودروهای دیزلی نسبت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌ها بیشتر است، بنابراین در اثر فعل و انفعالات روزانه فعالیت خودروها طی بازچرخش این ذرات نشسته در سطح زمین، غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد.

وی گفت: برای کاهش تشدید وضعیت آلودگی هوا باید ضمن فعالیت‌های مستمر از بارگذاری‌های بیش از ظرفیت در کلان‌شهر خودداری کنیم و برخلاف سیاست‌های کاهش آلایندگی‌های هوا حرکت نکنیم.


منبع: https://www.imna.ir/news/639745/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره اینکه با انباشت آلاینده‌ها که منشأ انتشار آن بیشتر، صنایع و منابع متحرک است و نقش بخش خانگی هم دور از انتظار نیست در نیمه دوم سال با پدیده وارونگی دما مواجه می‌شویم، تصریح کرد: وضعیت آلودگی‌ها در بیشتر کلان‌شهرها امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط نامناسبی از نظر شاخص بالا و پایین ۱۰۰ نداشته است، اما در تهران روزهای ناسالم برای تمام گروه‌های بیشتر بوده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه وضعیت کیفی هوای سالم و قابل قبول را باید جزو شاخص‌های پاک مدنظر قرار دهیم، گفت: وقتی هوای پاک شاخص صفر تا ۵۰ مدنظر باشد به این معنا است که سایر روزها شهروندان هوای سالم تنفس نکردند، زمانی که شاخص‌های ایستگاه کیفیت هوا پایین عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهند بخشی از آن پاک و قسمتی قابل قبول ثبت شده است.

وی درباره راهکار افزایش روزهای سالم و پاک در کلان‌شهرها، افزود: برخورداری از هوای پاک به عنوان نعمت خدادادی نیاز تمام انسان‌ها است و در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی آمده که باید از یک‌سری نبایدها هم پیروی کنیم؛ برای مثال وقتی می‌گویم در شهری بیش از ظرفیت بارگذاری صورت گرفته و تجمیع انتشار این آلاینده‌ها منجر به آلودگی شده است، نباید بارگذاری تازه‌ای در آن شهر ایجاد شود.

گل‌علیزاده با بیان اینکه تعداد روزهای ناسالم در نیمه نخست سال‌جاری با پدیده گردوغبار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: در فصول تابستان با ترکیبات آلی فرار ناشی از انتشارات بخارات بنزین و نیترات نیتروژن مواجه هستیم که با قرارگیری در وضعیت گرمای شدید خورشید به عنوان آلاینده ثانویه ازن تشکیل می‌شود و شاهد این نوع آلودگی هوا در تابستان هستیم.