راه‌یابی سه مستند کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره «سینما حقیقت»

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، از ظهر امروز یکشنبه ۲۰ آذر 1401 آغاز شده، تا جمعه 25 آذر 1401 در پردیس سینما گالری ملت ادامه دارد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1048685/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سه مستند کوتاه «آنجلینا» ساخته رضا دانش‌پژوه، «پناه به دریا» ساخته کامران رحیمی و «سامورایی‌ها در کردستان» ساخته مصعب عباسی‌سر و سرکوت نیکدل، از جمله مستندهای کوتاه تولید شده در انجمن سینمای جوانان ایران است که در دو بخش، مستندهای کوتاه مسابقه ملی و جایزه ویژه شهید آوینی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور دارند.
این جشنواره سینمایی در سه بخش مسابقه ملی، بین‌الملل و جایزه ویژه شهید آوینی، مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند راه‌یافته را نمایش می‌دهد.
شایان ذکر است، نمایش مستندهای کوتاه «سامورایی‌ها در کردستان» و «آنجلینا» در بخش مسابقه ملی و مستند کوتاه «پناه به دریا» در بخش جایزه ویژه شهید آوینی قرار دارد.