رسانه‌های خود را تقویت کنیم تا جواب زیاده‌خواهی غربی‌ها را بدهیم

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/811525/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

یک مدیر رسانه‌ای اهل ترکیه گفت: فشار رسانه‌های غربی علیه دیگر کشورها در همه جای دنیا مشهود است و به همین دلیل کشورهای هدف که همگی خارج از رسانه‌های غربی هستند، باید خود را تقویت کنند.

 

یوسف اوزکر تأکید کرد: ما در عصر اطلاعات هستیم و مطمئن باشید که رقابت بین رسانه‌ها در این عصر کاملا تعیین کننده و ادامه‌دار خواهد بود.

عضو هیأت مدیر خبرگزاری آناتولی ترکیه با ارائه راهکاری گفت: به نظرم رسانه‌های همگانی خیلی مؤثر هستند و باید به خوبی در جهت موفقیت در جنگ رسانه‌ای تقویت شوند. به عنوان مثال، ترکیه سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در رسانه‌های خود به خصوص آناتولی و تی. آر. تی کرده است تا بتوانند به زبان رسانه جواب زیاده خواهی غربی‌ها را بدهند.

 

به گزارش خبرگزاری رادیو و تلویزیون، یوسف اوزکر، عضو هیأت مدیره خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه و استاد دانشگاه در پاسخ به خبرنگار آنا در این خصوص که در شرایط جنگ رسانه‌ای کشورهای غربی چه تاکتیکی برای غلبه بر این هجمه پیشنهاد می کنید، گفت: اگر نگاهی به اوضاع کنونی جهان و جنگ رسانه‌ای علیه برخی کشورهای مستقل بیندازیم، متوجه این موضوع می‌شویم که برخی کشورهای سلطه‌گر از قدرت رسانه چگونه به نفع منافع خود استفاده می‌کنند. رسانه‌های غربی علیه همه کشورهای غیرهمسو در منطقه و جهان به این حربه متوسل شده‌اند.

عضو هیأت مدیره خبرگزاری آناتولی در گفت‌وگو با آنا:

وی با اشاره به اینکه فشار رسانه‌های غربی علیه دیگر کشورها در همه جای دنیا مشهود است، افزود: این فشار رسانه‌ای علیه ایران، ترکیه، چین و چند کشور دیگر به خوبی دیده می‌شود. به همین دلیل، کشورهای هدف که همگی خارج از جهان غرب هستند، باید دست به تقویت رسانه‌های خود بزنند و ظرفیت‌های خود را بیشتر کنند تا بتوانند در مقابل این هجمه مقاومت کنند.