رسانه‌های معاند به تروریستی بودن حادثه حرم شاهچراغ اعتراف کردند+فیلم

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/811398/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، پس از حدود ۲۴ ساعت از حادثه حرم شاهچراغ، رسانه‌های معاند به تروریستی بودن این حادثه اعتراف کردند.