رسانه‌ها صدای صنایع‌دستی باشند/ باید به بازارهای جهانی متصل شویم


تهران- ایرنا- معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت اتصال به بازارهای جهانی صنایع دستی، گفت: صنایع‌دستی مدت‌ها بی‌صدا گاهی هم در انزوا بوده است، از رسانه‌ها تقاضا دارم که صدای این حوزه باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021654/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85